Categories
Uncategorized

ปัจฉิมนิเทศ

28 APR วชิราวุธวิทยาลัย ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  ในวันที่ 1 เมษายน 2565

Posted at 03:23h in กิจกรรมนักเรียนข่าวสารและประชาสัมพันธ์ by mark

วชิราวุธวิทยาลัย ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

ในวันที่ 1 เมษายน 2565  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และคณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งเป็นนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย รุ่น 61 แสดงปัจฉิมโอวาทในครั้งนี้

โดยเน้นให้นักเรียนวชิราวุธ เป็นผู้

– ขยันขันแข็ง (พากเพียรอุตสาหะ อดทน ไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบาก)

– สะอาดทั้งร่างกาย (บุคลิกภาพดีและร่างกายแข็งแรง)

– สะอาดทั้งจิตใจ เป็น ‘สุภาพบุรุษวชิราวุธ’ (อ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติและรับฟังผู้อื่น มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย กล้าที่จะรับผิดชอบ ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง)

– ซื่อสัตย์สุจริต (ไม่ใช่แค่ไม่โกง แต่ต้องมีความจริงใจ ซื่อตรงกับทั้งตนเองและผู้อื่น)

– อุปนิสัยใจคอดี (มี mindset ที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมที่จะปรับตัวแก้ไขพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น กตัญญู และที่สำคัญ คือ เสียสละเพื่อส่วนรวม)

และแนะนำ วิตามิน “ดี” 3 ชนิดให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้อยู่กับ “โลก” หลัง Covid-19 ได้อย่างเข้มแข็งและปลอดภัย คือ กายดี จิตใจดี และ คิดดี

ในช่วงสุดท้ายผู้บังคับการได้กล่าวแสดงความยินดี และกล่าวมอบนักเรียนคืนให้กับผู้ปกครอง

พร้อมทั้งอวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จ มีสุขภาพกายใจแข็งแรง และยึดมั่นในความกตัญญูรู้คุณ

เพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติ สังคม และครอบครัว อันเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

เสร็จสิ้นพิธีเป็นการถ่ายรูปหมู่ของนักเรียนรุ่น 94 ร่วมกับผู้บังคับการและผู้บริหาร

Categories
Uncategorized

Head Masters

รายนามผู้บังคับการ

Categories
Uncategorized

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!